Openheid over informatie en een goede informatiehuishouding

Voorstel

Als de overheid zich niet aan de Archiefwet houdt, als de Autoriteit Persoonsgegevens niet handhaaft, en als Mark Rutte niet ophoudt met de Rutte-doctrine waarmee alles wordt verborgen, dan verandert er niks.

Dan heb ik het ook over deel twee van de Rutte-doctrine, die erop ziet dat er op het ministerie van Algemene Zaken geen, ik herhaal, geen gespreksverslagen worden bijgehouden. Dus als Unilever of Shell langskomt bij Rutte, worden daar geen verslagen van gemaakt. Dit is het land waar wijkverpleegkundigen een minutenregistratie moeten bijhouden. Dit is het land waar basisscholen leerlingvolgsystemen moeten bijhouden met een aantal velden waar u bijna onpasselijk van wordt. Omdat we anders denken dat ze niet goed op hun leerlingen letten. Maar de premier die besluiten over miljarden neemt, houdt geen administratie bij. Zo is het oncontroleerbaar hoe besluiten tot stand komen. De regeling zal de Wob moeten naleven en de regering zal artikel 68 moeten naleven

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws