Democratie & overheid

Thema
Hieronder staan de onderwerpen die bij dit dossier horen. Bij een onderwerp staan gerelateerde nieuwsberichten. Als u die leest kunt u via de 'breadcrum' bovenaan weer teruggaan naar het onderwerp.

In België, in Duitsland, in Frankrijk, en Italië kunnen burgers wetten laten toetsen aan de Grondwet. In Nederland vinden wij de Grondwet wel belangrijk, maar je kunt er nooit iets aan toetsen.

lees verder

In Nederland ben je als parlementariër vooral afhankelijk van je eigen partij en komen de meeste parlementariërs uit de Randstad. Dat betekent dat, als hij herkozen wilt worden, het eigenlijk de partij-elite is die bepaalt wat de rangorde van de lijst is. En niet de burgers.

lees verder

De volksvertegenwoordiging in Nederland zal beter moeten functioneren. Wij hebben straks misschien wel vijftien politieke partijen. En wat we dan doen bij een wetsbehandeling, is dat we allemaal zeggen dat we de doelen van de wet leuk vinden of niet leuk vinden.

lees verder

Het bestuursrecht verschafte, ik zeg dat professor Zijlstra na, geen rechtsbescherming. Nu is dit de meest lastige vraag. Ik ga nu iets doen wat ik Thorbecke net verweten heb, namelijk een commissie instellen.

lees verder

Laat ik even vooraf zeggen, we hebben in Nederland hardwerkende ambtenaren met hart voor de zaak. Dus begrijp deze uitleg niet verkeerd. Ik denk niet dat we hier met raamambtenaren te maken hebben of met ambtenaren die niet naar beste wil werken.

lees verder

Maar: in Nederland zijn de inspecties niet onafhankelijk bij wet, hebben zij niet hun eigen begroting, is er geen publicatieplicht van de rapporten die zij schrijven en heeft de Tweede Kamer niet het recht de inspecteurs te horen. Moet ik dit herhalen?

lees verder

Het hele maatschappelijke middenveld is aan het subsidie-infuus gaan hangen. 9 de Balie Boink zag de problemen wel – Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang – maar omdat zij zelf subsidieafhankelijk is, durfde Boink nooit te zeggen: en nu is het klaar, ik kap met samenwerken met de Nederlandse overheid.

lees verder

Dus in de Grondwet staat goed onderwijs. Maar het aantal kinderen, zestienjarige kinderen, dat functioneel analfabeet is, is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. En dat was nog voordat wij de scholen besloten te sluiten in verband met de lockdown.

lees verder

De modellen die we hebben dienen ook modellen te zijn, zodat we ook gewoon een discussie kunnen hebben.

lees verder

Als de overheid zich niet aan de Archiefwet houdt, als de Autoriteit Persoonsgegevens niet handhaaft, en als Mark Rutte niet ophoudt met de Rutte-doctrine waarmee alles wordt verborgen, dan verandert er niks.

lees verder

Het vermeningen van publieke- en private belangen is onvermijdelijk in een samenleving waarbij overheid en bedrijven van elkaar afhankelijk zijn.

lees verder

Netwerkcorruptie ondergraaft de democratische rechtsstaat/ Over moraliteit en goed bestuur

lees verder

In Nederland mag iedereen donaties doen aan politieke partijen. Ook ondernemingen. Donaties boven de € 5.000,- moeten worden gemeld aan de overheid. Maar bedrijven kunnen ook indirect partijen financieren door onderdelen van campagnes te betalen. Dat gaat geheel onder de radar.

lees verder

lees verder

Het IAK is een  toegankelijke werkwijze en informatiebron en toe te passen op elk moment in het beleidsproces. Met name in een vroeg stadium van het beleidsproces heeft de toepassing van het IAK meerwaarde.

https://home.kpmg/nl/nl/home/topics/vooruitgang-ontcijferd.html

lees verder

Participatie is een containerbegrip

lees verder

Het gaat om een aanpak die op het systeemdenken stoelt, waarbij alle betrokkenen die te maken hebben met een bepaald veranderkundig vraagstuk de verandering gezamenlijk vormgeven.

Er wordt afwisselend gewerkt met kleine en (zeer) grote groepen. Wij werken met deze methodiek zo’n 25 jaar en hebben honderden organisaties geholpen met het realiseren van beoogde veranderingen. De laatste 15 jaar worden wij veel gevraagd om te begeleiden bij burger- en overheidsparticipatie, vanuit het inzicht dat de rol van (lokale) overheden en burgers verandert in het publieke domein.

lees verder

De meest snijdende kritiek van Pieter Omtzigt en de hoofdschuddende, driftig door zijn papieren duimende en om vergeefse aanvaarding van excuses smekende capo van de Rutte Doctrine.

lees verder

lees verder

De kwaliteit van de besluitvorming in Nederland was de afgelopen decennia dramatisch. Beslissingen waren veeleer de uitkomst van een krachtenspel van de lobbies dan een rationele afweging van voorliggende opties. Doordat de samenleving complex- en samenhangend is, en op  basis van een belangenstrijd keuzes worden gemaakt, zijn er veelal negatieve beleidseffecten die vantevoren niet waren voorzien. Het overheidsbeleid is een vat vol tegenstrijdigheden met ministeries die elkaar soms tegenwerken..

lees verder

Diverse rapporten en commissies hebben de tekortschietende handhaving van milieuwetten beschreven. Deze aantasting van de rechtstaat lijkt welbewust georganiseerd. Omgevingsdiensten hebben te weinig personeel of worden politiek aangestuurd (o.a. Tata Steel). Ze baseren zich op gegevens die bedrijven zelf aanleveren en meten zelf niets.

lees verder

Het is essentieel dat de burger toegang heeft tot onafhankelijke journalistiek op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. De coronacrisis heeft de behoefte bij de burger voor onafhankelijk en betrouwbaar nieuws extra zichtbaar gemaakt.

lees verder

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.