Een nieuw kiesstelsel

Voorstel

In Nederland ben je als parlementariër vooral afhankelijk van je eigen partij en komen de meeste parlementariërs uit de Randstad. Dat betekent dat, als hij herkozen wilt worden, het eigenlijk de partij-elite is die bepaalt wat de rangorde van de lijst is. En niet de burgers.

Lastig doen betekent niet op een volgende lijst komen, zo hard is het in Den Haag. Daarom is het van belang om een regionaal kiesstelsel in te voeren, waardoor er een betere binding ontstaat tussen kiezer en gekozene en de burger en de volksvertegenwoordiger met het gezicht naar elkaar toe staan. En ik denk dat je daar ook meer volksvertegenwoordigers van zult krijgen. Mijn voorstel zou zijn: neem het Deense systeem. Dan betekent het dat een provincie als Noord-Holland vijftien Kamerleden krijgt, Overijssel een stuk of zes en Flevoland misschien drie of vier. En dat we daarnaast, nadat we ongeveer 110 Kamerleden via die regionale lijsten gekozen hebben, nog een aantal landelijke lijsten hebben. Daar kan de partij natuurlijk enige invloed op uitoefenen om de evenredigheid in de Tweede Kamer die in de Grondwet staat in stand te houden. Dat laatste doe ik ook omdat het dan geen Grondwetswijziging noodzaakt en we het binnen een regeerperiode kunnen invoeren. Want mijn eerste voorstel, een Grondwettelijk Hof, zal echt een jaar of vijf tot tien duren, omdat je in de Grondwet artikel 120 zal moeten wijzigen

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws