Betere rechtsbescherming, vooral bij bestuursrecht

Voorstel

Het bestuursrecht verschafte, ik zeg dat professor Zijlstra na, geen rechtsbescherming. Nu is dit de meest lastige vraag. Ik ga nu iets doen wat ik Thorbecke net verweten heb, namelijk een commissie instellen.

Dat heeft toch een klein beetje te maken met het feit dat we een trias politica hebben en het rechtstreeks ingrijpen in rechters en hoe zij recht plegen voor een Tweede Kamerlid best een heel grote stap is. Dus, op dit moment vindt een stemming in de Tweede Kamer plaats, om de Venetië-Commissie - dat is een commissie met eminente geleerden uit meer dan zestig landen op het gebied van staatsrecht - te laten kijken naar ons stelsel. En we willen een Staatscommissie over de rechtsbescherming. Die zal ook iets moeten zeggen over bijvoorbeeld de rechtsbijstand die burgers krijgen op het moment dat ze een conflict hebben met de Belastingdienst. Want als de Belastingdienst je beschuldigde als fraudeur, had je ook al geen recht meer op rechtsbijstand. Dat is een kafkaëske situatie als je geen fraudeur bent.

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws