Concept: MKBA IJmuiden Noord

Huidige situatie

Tata Steel omvat qua werkgelegenheid 8450 fte. Met lokale toeleveranciers en inhuur komt daar nog 6000 fte bij (0,7 factor, prof.Withagen), Dus in totaal ca 14.500 banen. De CO2 uitstoot bedraagt per jaar circa 12 Megaton uit. Dat komt overeen met 6% van de totale uitstoot van Nederland.

Daarnaast gebruikt het bedrijf ook gas en electriciteit.

Wanneer Tata Steel de CO2 heffing moet betalen (nu € 50,- per ton) is het bedrijf niet meer rendabel.

https://www.trouw.nl/nieuws/als-er-een-co2-heffing-komt-is-het-klaar-met-tata-steel~bd5efecf/

http://energietransitieheemstede.nl/index.php/2019/11/03/het-risico-van-lock-in-door-tata-steel/

 

Scenario A: Huidige aanpak

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Projecten/Tata_Steel/Programma_Tata_Steel_2020_2050

Scenario B: CO2 afvang en opslag

 

https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2021/tata-steel-dient-plan-in-voor-co2-afvang-en-productie-waterstof.html

Investeerders berekenden dat deze verwerkingsmethode rendabel wordt wanneer de CO2 prijs € 200,- euro of hoger is. Dat zou dan om een jaarlijks bedrag gaan van 2,4 miljard.

Scenario C: Groen staal

Plan van FNV, met steun van overheid om CO2 uitstoot te reduceren door veranderen van productieproces met gebruik van duurzame waterstof.

  1. FNV plan Groen Staal
  2. https://www.north2.eu/

Scenario D: Innovatie en herontwikkeling gebied

Door een fundamentele heroverweging over behoeften komen mogelijk nieuwe scenario's in beeld. Het idee is te werken vanuit een systeembenadering en de samenhang van meerdere ontwikkelingen tegelijk. Dat is ingewikkelder dan een dure technofix maar kan wel interessante uitkomsten opleveren.

Tata maakt metaal voor de bouw, autoindustrie en verpakkingsindustrie.

Voor de bouwopgave voor Nederland (1 miljoen huizen) kan ook worden gekeken naar hout als constructiemateriaal. Hiermee is de bouw van flats mogelijk tot 160 meter hoog.
Voor de autoindustrie zal de focus op elektrische deelauto's de vraag naar nieuwe auto's kunnen doen afnemen.

In de bouw kan in toenemende mate worden overgestapt naar houtconstructies,

Voor de assemblage van windturbines zal er staal nodig zijn, de hoeveelheden zijn beperkt (ca. 30 ton per turbine). x 6000 is 180.000 ton staal, 

Het vervaardigen van staal kan worden beperkt waardoor verduurzaming ook haalbaarder is

Daarmee kan het terrein deels worden herontwikkeld met woningen en schone bedrijvigheid.

http://havenstadijpoort.nl/

 

Lees meer / bekijk >>