Omgevingdienst op de hoogte van decennialange lekkages van Cokesfabriek

Nieuws

Datum: 6-2-2023 EenVandaag

De cokesfabriek 2 schijnt vanaf het begin te lekken. De toezichthouder wist hiervan en heeft nooit ingegrepen. De constructie was niet solide genoeg en lekte daardoor.

Ex-medewerkers vertellen van het gebrek. De fabriek zou worden afgebroken nadat deze was afgeschreven. Dat is niet gebeurd. Ook een in 2008 aangekondige renovatie is niet uitgevoerd. Mede omdat de toezichthouder het toestond. Het blijkt dat meerdere Tatamedewerkers zijn overgestapt naar de omgevingdienst. Wellicht om te helpen de situatie te verbeteren maar in de praktijk blijkt de omgevingdienst geen tanden te laten zien, mede door de politieke druk vanuit de Provincie. Of er sprake is van corruptie is tot op heden niet aangetoond. Maar stinken doet de zaak zeker.

Al jarenlang wordt het verdienmodel van Tata geen strobreed in de weggelegd. Maatregeln die andere fabrieken wel nemen (Best Beschikbare Technieken) blijven achterwege om kosten te beperken en de winst te maximaliseren.

Inmiddels is al duidelijk dat sluiting van Tata niet leidt tot baanverlies, vooral door de krapte op de arbeidsmarkt. Lees hier meer op de website van Urgenda.

Deel dit bericht

pageviews: 184

tinyurl: link