Kamer jaren verkeerd geïnformeerd over varend ontgassen, verbieden kan wél

Nieuws

Datum: 23-1-2023 Omroep Flevoland

Opeenvolgende ministers hebben de Tweede Kamer keer op keer verkeerd geïnformeerd, door te zeggen dat varend ontgassen niet verboden kan worden in Nederland. Bij het ontgassen worden zeer giftige en kankerverwekkende stoffen de atmosfeer ingeblazen.

Het ontgassen - dat veelvuldig gebeurt voor de kust van Flevoland - wordt gedaan door binnenvaarttankers die na het lossen de tanks leegblazen om die stoffen kwijt te raken en schoon te zijn voor nieuwe lading.

Al zeker tien jaar zeggen de ministers het ontgassen wel te wíllen, maar niet te kúnnen verbieden. Het zou onmogelijk zijn, omdat een internationaal verdrag over ontgassen niet is goedgekeurd door alle deelnemende landen. Die zogenoemde ratificatie laat nog steeds op zich wachten. Frankrijk en Zwitserland hebben dat nog niet gedaan.

Maar dat het eerst geratificeerd moet zijn voordat een verbod ingevoerd kan worden, is nergens terug te vinden in internationale verdragen. Sterker nog: het lijkt erop dat Nederland op basis van mensenrechtenverdragen het ontgassen juist wél moet verbieden. Dat zeggen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam na uitgebreid onderzoek.

Professor Alessandra Arcuri van de Erasmus School of Law is een autoriteit op het gebied van internationaal recht. Ze wist eigenlijk niet wat ze hoorde, toen ze ontdekte dat schepen op deze manier chemische stoffen uit hun tanks blazen en dat dit niet verboden kan worden. Samen met promovendus Abdurrahman Erol deed ze onderzoek. "We hebben heel veel juridische bronnen geraadpleegd. Echt duizenden bladzijden hebben we gelezen. En nergens is iets te vinden dat een landelijk verbod in de weg staat. Maar op grond van mensenrechtenverdragen móét Nederland het hoogstwaarschijnlijk verbieden, omdat de gezondheid van inwoners op het spel staat en het milieu wordt belast", zegt Arcuri.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 405

tinyurl: link