Democratie & overheid

Thema

Op 12 april vond het eerste deel van het debat plaats tussen de Kamer en de parlementaire enque^tecommissie aardgaswinning Groningen. Deze video bevat de inbreng van Pieter Omtzigt met concrete voorstellen hoe het parlement zelf lessen kan trekken en beter kan functioneren. Ook beantwoordt hij vragen over hoe Kamerleden onder druk gezet worden.

lees verder

Uit de Thorbecke-lezing van Pieter Omtzigt is goed op te maken hoe de regering in steeds grotere mate de grondwet schendt. Met daarin veel schokkende voorbeelden. 

lees verder

 

lees verder

Statenleden in zeker drie provincies hebben een nevenfunctie die zorgt voor een duidelijk risico op belangenverstrengeling, blijkt uit onderzoek van BNR. Deskundigen stellen dat hun nevenfuncties moeilijk verenigbaar zijn met een zetel in de Provinciale Staten. Ze pleiten voor strengere en duidelijkere integriteitsregels voor lokale politici.

lees verder

In politiek Den Haag mag dan een lobbyverbod gelden voor (oud-)bestuurders, in de provincie is een dubbele pet nog altijd geen enkel obstakel. Dat blijkt wel uit de kieslijst van de VVD in Noord-Holland.

lees verder

Lobbyen terwijl dat helemaal niet mocht en daar ook onze MP bij betrekken. Dat gaat zomaar niet. De gehele oppositie wil daar vragen over stellen in een debat. De coalitie houdt dat tegen. Gaat dus toch zomaar wel.

Coalitieprtijen weigert debat hierover.

lees verder

Sigrid Kaag is uitmindend in wat Ad verbrugge (De nieuwe Werekd) noemt ' Vaagtaal' . 

lees verder

De Tweede Kamer wordt permanent op achterstand gezet door het leggen van stukken en het eerder naar de kranten sturen dan naar de Tweede Kamer. Men wil een gesprem met de premier.

lees verder

Steeds meer kiezers geven aan niet (meer) te weten op welke partij te zullen stemmen. Dat zien we bij vrijwel alle partijen, waardoor de verschuivingen sinds twee weken geleden niet groter zijn dan 1 zetel. VVD en PVV zijn nu even groot op 20 zetels.

lees verder

Jarenlang ontkende Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet dat hij een completdenker was, maar die tijd is voorbij.

lees verder

Minister Adriaansens presenteerde begin deze maand het nieuwe industriebeleid van dit kabinet in een brief van 43 kantjes. Er valt van alles over die brief te zeggen.

lees verder

De Kamer heeft mij verzocht te reageren op de documentaire ‘Beerput Nederland’. De documentaire betrof een aantal milieuonderwerpen, maar legde ook een relatie met de internationale scheepvaart.

lees verder

Lobbyland: de geheime krachten in Den Haag. Volkskrant-journalisten Eline Huisman en Ariejan Korteweg doken onder in de parallelle Haagse werkelijkheid die ze Lobbyland noemen, en onderzochten hoe ver de macht van die onzichtbare krachten rond het Binnenhof reikt. Lobby: een substantieel bestanddeel van de polderdemocratie of corruptie in een net jasje?

lees verder

Het kabinet wilde vorig jaar op Prinsjesdag de bedrijven graag een goedmakertje geven. Maar in de zoektocht naar welk cadeau het beste zou werken, werd er beter geluisterd naar de lobby van werkgeversorganisatie VNO-NCW dan naar de eigen ambtenaren.

lees verder

De uitspraak van de Raad van State over windmolens in Delfzijl haalt ook andere milieuvergunningen onderuit, waarin burgers niet zijn gekend, stelt Albert Koers, emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid.

lees verder

De bedrijfswereld domineert het Nederlandse lobbylandschap. Dat concludeert de stichting Open State Foundation (OSF) op basis van de agenda's van bewindslieden van het kabinet, die sinds 2017 moeten worden gepubliceerd. Bedrijven zitten samen met ondernemersverenigingen het vaakst bij ministers en staatssecretarissen aan tafel.

lees verder

Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.