Economie

Thema

De cokesfabriek 2 schijnt vanaf het begin te lekken. De toezichthouder wist hiervan en heeft nooit ingegrepen. De constructie was niet solide genoeg en lekte daardoor.

lees verder

Ontbossing zorgt in Nederland sinds 2013 voor een jaarlijkse uitstoot van 1,5 miljoen ton CO2, vergelijkbaar met 750 duizend extra auto's op de Nederlandse wegen.

lees verder

‘Zelfstandig Tata Steel Nederland gaat voor groen staal in een schone omgeving’. Deze tekst staat sinds 1 oktober 2021 op de site van Tata Steel IJmuiden. Tata Steel IJmuiden heeft volgens Tata Steel zelf 5 tot 6 GW aan windmolens nodig om de huidige productie met groene waterstof te realiseren. Dat zijn 500 windmolens van 12 MW. De investeringskosten voor deze windmolens, electrolysers en de infrastructuur naar de kust bedragen 28 miljard euro.

lees verder

Roken is expliciet als eventueel aanwijsbare oorzaak aangevoerd voor het hoge aantal (long)kankergevallen in de IJmond in het gewraakte GGD-rapport waarin Tata Steel niet gemeld mocht worden. Dat roken daarin wél is opgenomen is volgens de gemeente Velsen niet op haar voorspraak gebeurd, in tegenstelling tot wat een WOB-document suggereert.

lees verder

Het is een driest plan, en provincie en gemeenten zien er niets in. Maar een projectontwikkelaar houdt vol: waarom geen nieuwe stad op de plek van Tata Steel?

lees verder

Het stelsel van de omgevingsdiensten moet ingrijpend worden veranderd. Dat is de conclusie van de commissie-Van Aartsen. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven moet het volgende kabinet snel stappen zetten.

lees verder

Toezichthouders moeten meer oog hebben voor het belang van burgers. Dat vindt Theodor Kockelkoren, Inspecteur-Generaal van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hij pleit voor ‘next level toezichthouders’. “Dat vereist empathie en een gevoeligheid voor wat er leeft in de samenleving.”

lees verder

Gezocht: IJmonders die na hun overlijden hun lichaam door een patholoog-anatoom willen laten onderzoeken op ziekmakende stoffen afkomstig uit de staalindustrie.

lees verder

Bewoners aan de IJmuiderstraatweg wilden eerst geen aangifte doen tegen Tata Steel, maar doen dat nu alsnog. Een belangrijke reden: de reactie van de gemeente Velsen op het GGD-rapport over kanker in de IJmond. 

lees verder

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft, na overleg met directeur GGD Kennemerland Bert van de Velden, besloten om een externe, onafhankelijke partij in te schakelen om te onderzoeken hoe het afstemmingsproces bij de totstandkoming van het rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio’ binnen de GGD is verlopen. Zowel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio als de GGD-directeur Van de Velden vinden het van belang dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt.

lees verder

Het beperkt aantal maanden waarin er in strandhuisjes verbleven mag worden, heeft niks te maken met gezondheidsrisico’s door de aanwezigheid van Tata Steel, laat het Beverwijkse gemeentebestuur weten. De reden is dat meer dan drie maanden intensief gebruik van de strandhuisjes een risico vormt voor het naast gelegen Natura2000-gebied.

lees verder

Met het project Everest wil Tata Steel koolstofdioxide gaan afvangen en in lege gasvelden opslaan onder de zeebodem. Dit nog te bouwen netwerk moet een essentiële stap zijn in het reduceren van de CO2-uistoot, waarop de staalfabriek al enige tijd kritiek ontvangt.

lees verder

Een week na de aangifte van ruim duizend omwonenden tegen Tata Steel, zegt de staalfabriek in IJmuiden versneld de overlast te willen aanpakken. Hans van den Berg is te gast en geeft toelichting op de maatregelen en de commotie van de afgelopen tijd.

lees verder

FNV presenteerde 14 mei een plan waaruit blijkt dat Tata Steel IJmuiden veel sneller de CO2-uitstoot en de omgevingsoverlast kan verminderen. 

lees verder

Dorpsraad Wijk aan Zee is blij met aandacht van FNV voor vergroening Tata Steel maar bepleit een radicalere koers: eerst sluiten Kooksfabriek 2, dan de rest vergroenen.

lees verder

Gezamenlijke oproep door Stg. Frisse Wind.nu, Milieuplatform IJmuiden Noord, Stg. IJmondig en Dorpsraad Wijk aan Zee tot slim regeringsbeleid inzake Tata Steel. 

lees verder

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar de manier waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico's van soms jarenlange schadelijke industriële uitstoot en lozingen.

lees verder

Wijk aan Zee kampt al jaren met gezondheidsklachten door Tata Steel. Met Bénédicte Ficq beginnen de bewoners een strafzaak tegen de fabriek.

lees verder

WIJK AAN ZEE – De brandweer heeft aan het begin van de avond metingen verricht in Wijk aan Zee. Rond zes uur kwamen bij de meldkamer diverse telefoontjes over stankoverlast binnen, waarop meerdere brandweervoertuigen naar het kustdorp werden gestuurd.

lees verder

Provincie presenteert plan om overlast van Tata Steel te verminderen. Start op 7:40

lees verder

Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.