Functioneren overheid

Onderwerp

Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld. We zijn gemiddeld genomen rijk en relatief tevreden. Tegelijkertijd zijn wij een van de meest vervuilde landen ter wereld en neemt de ongelijkheid sterk toe. We lopen achter als het gaat om bestuurlijke integriteit en in de overgang naar een schone economie.

Ons zorgstelsel is goed georganiseerd en tegelijkertijd lijden veel mensen aan overgewicht, hart- en vaatziekten en kanker. 
Daarnaast spelen er een aantal grote problemen die elkaar beginnen te versterken: de fouten bij de kinderopvangtoeslag leiden tot problemen in de jeugdzorg, het gebrek aan woningisolatie in de sociale huursector leidt tot energiearmoede en de tekortschietende aanpak van de coronacrisis leidt tot een zorginfarct.

Dit alles is terug te voeren om decennialang veronachtzaming van de rol- en de vitaliteit van de overheid. Het doorgeslagen geloof in marktwerking heeft tot afbraak van de overheid geleid. Tekortschietend normbesef leidde tot het idee dat het belang van private partijen in het algemeen overeenkomt met het algemeen belang: meer winst betekent meer banen en meer inkomen voor iedereen.

Dit geloof in 'trickle down' economie is echter niet gestaafd door feiten.

Daarnaast is het onderscheid tussen feiten en meningen vervaagd. Onder het mom van 'vrijheid van meningsuiting' claimen meerdere politieke partijen hun eigen 'waarheid'. Er wordt van alles beweerd zonder dat daarbij de feitelijke onderbouwing wordt geleverd. Door het uithollen van de journalistiek (onder andere onderzoeksjournalistieke televisieprogramma's als Zembla, Tegenlicht en Radar) wordt de tegenmacht bewust uitgehold.

Door gebrekkige ondersteuning van Tweede Kamerleden ontbreekt het veelal aan zelfstandige kennisverwerking en is de invloed van lobbyÏsten veel te groot. Maar ook de onafhankelijkheid van (kandidaat) Kamerleden is soms discutabel. Voor menig Kamerlid is het lodmaatschap een stap in hun carriere.

Hierdoor ontspoort beleid met grote gevolgen. Dit betreft de aanpak van de coronacrisis, de energietransitie en het klimaatbeleid

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Nieuws