Het gif van Corus

Bron: BNNVARA: Zembla

De huisarts van Wijk aan Zee maakt zich zorgen. In zijn praktijk overlijden veel meer mensen aan kanker dan in de rest van Nederland. Hoe komt dit? Door de hoogovens van Corus? Huisarts van Oudvorst is bang van wel. In 'Het gif van Corus' onderzoekt ZEMBLA de zorgen van de bewoners van Wijk aan Zee over hun gezondheid. In 2007 heeft Corus een nieuwe milieuvergunning van de provincie Noord-Holland gekregen. Hierin staat wat Corus jaarlijks aan giftige stoffen mag uitstoten, zoals kankerverwekkende zware metalen, fijn stof en CO2.

Te ruime vergunning

De Dorpsraad van Wijk aan Zee en enkele milieu-organisaties vinden dat de provincie een veel te ruime vergunning aan Corus heeft gegeven. De Dorpsraad zegt dat er veel te veel oog is geweest voor het economische belang en te weinig voor de volksgezondheid. In het Waterland-overleg hebben gemeenten en provincie samen met Corus een geheim akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de vergunning en de ruimte om woningen te bouwen. Douwe Buwalda van de Dorpsraad zegt hierover: “Er is gewoon een deal gemaakt.” 

Overheid onverschillig

Professor N. van Larebeke is toxicoloog uit Gent. Hij heeft onderzocht dat een lage dosis luchtvervuiling al kanker kan veroorzaken. Maar volgens Van Larebeke wil de overheid vaak niet weten wat deze uitstoot doet met de volksgezondheid.

ZEMBLA stelt vast dat ook van Corus niet bekend is wat er precies wordt uitgestoten aan dioxines en zware metalen. 

Lees meer / bekijk >>