Ziek door uitstoot: Onderzoeksraad bekijkt risico's omwonenden Tata Steel

Onbekend

Datum: 26-4-2021 RTLNieuws

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar de manier waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico's van soms jarenlange schadelijke industriële uitstoot en lozingen.

Wie blootgesteld wordt aan industriële stoffen, kan gezondheidsschade oplopen. Dit kan door eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen gedurende een lange periode.

Onderdeel van het onderzoek is in hoeverre rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden. De vraag is of de uitstoot binnen de gestelde normen blijft, en of hierop wordt gecontroleerd. 

De Raad onderzoekt hiervoor de situatie rondom Tata Steel in IJmuiden en mogelijk ook andere industriële complexen in Nederland.

Afgelopen februari werd bekend dat tientallen inwoners van IJmuiden de staalfabriek aanklagen voor het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier. Ook een aantal stichtingen, zoals Duinbehoud, heeft zich aangesloten.

'Gewetenloos dumpen'

Namens hen is advocaat Bénédicte Ficq erbij betrokken. Ze zei toen: "Deze fabriek dumpt gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht en bodem van een dichtbevolkt gebied en in de vrije natuur. Opzettelijk, want het zijn zeer riskante productieprocessen waar zij bewust mee bezig zijn."

Volgens Ficq is het te bewijzen dat Tata Steel de vergunningvoorschriften op grote schaal overtreedt. Overtredingen zijn al vastgesteld door gerechtelijke instanties en door de provincie, en er zijn ook al dwangsommen voor opgelegd.

De omwonenden hopen dat het Openbaar Ministerie een onderzoek begint en het bedrijf en de leidinggevenden strafrechtelijk gaat vervolgen.

Er zijn veel klachten over stank, en ernstige zorgen over de blootstelling aan zware metalen door stofwolken van Tata Steel. Het gaat dan om zogeheten grafietregens die lood, mangaan en vanadium bevatten.

Vaker longkanker

In 2019 oordeelde het RIVM dat die grafietregens 'ongewenst zijn voor de gezondheid' van kinderen.

In de directe omgeving van Tata Steel komt longkanker tot 51 procent vaker voor dan in de rest van Nederland. Dat bleek eind vorig jaar uit gegevens over het aantal longkankerpatiënten per postcode van het Integraal Kanker Centrum.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Tata Steel