Onderzoek uit Italië toont verband aan tussen staalfabrieken en kanker

Nieuws

Datum: 6-8-2021 Pubmed

Het verband tussen gevallen van kanker bij bewoners en hun woonplaats nabij vervuilende industriecomplexen is onderzocht in een industriegebied  nabij  Taranto. Voor leeftijd, geslacht en beroepsmatige blootstelling is gecorrigeerd. Hoge risico's kwamen voor bij de staalfabrieken (OR: 3.54), cooksfabrieken (OR: 4.80), minerale opslagplaatsen (OR: 3.33) and scheepswerven (OR: 4.29) for pleural neoplasm, en bij de staalfabrieken (OR: 1.65) en scheepswerven (OR: 1.79) voor longkanker. After adjustment for occupational exposure, increasing trends of risk were observed both for lung and bladder cancers. Cancer risks were evidenced near industrial sites and the introduction of "occupational exposure" as a confounder modified significantly the risks with respect to distance from the source of pollution, particularly for pleural, lung and bladder cancers.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link