GGD-rapport: uitstoot Tata zorgt voor hart-en vaatziekten, niet de leefstijl van IJmonders

Nieuws

Datum: 10-6-2022 NHD

Directe omwonenden van Tata Steel IJmuiden hebben significant vaker last van hart- en vaataandoeningen en een hoge bloeddruk, dan mensen buiten de IJmond. Daar is fijnstof van Tata Steel, een bekende veroorzaker van de aandoeningen, in een schadelijk hoge mate in de lucht aanwezig, meldt de GGD vandaag in Gezondheidsmonitor IJmond 2020. Dat is een nieuw rapport over 'hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in de IJmond'.

Ook hebben directe omwonenden van het fabrieksterrein een 'hogere kans op medicijngebruik' en voelen IJmonders zich minder gezond dan vier jaar geleden, terwijl mensen om de IJmond heen zich steeds gezonder voelen. Bovendien constateert de GGD dat de luchtkwaliteit in de regio wel beter is dan tien jaar geleden, maar nog steeds niet voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De bevindingen komen niet uit het niets: iets minder dan een jaar geleden constateerde het RIVM ook al dat van Tata Steel afkomstige PAK's en lood in grof stof dat neerdaalt in de IJmond voor een grotere kans op kanker en hersenschade zorgt, met name bij kinderen.

Schepje bovenop

Deze derde editie van de Gezondheidsmonitor IJmond, waarvan de eerste versie tien jaar geleden uitkwam, doet er nu nog een schepje bovenop.

Zelfs rekening houdend met factoren als drink- en rookgedrag en sociaal-economische status, komen (chronische) hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk vaker voor bij Tata's directe buren uit IJmuiden, Velsen en delen van Beverwijk, dan bij mensen van buiten de IJmond.

In die plaatsen is de hoeveelheid fijn- en stikstof in de lucht het grootst. Dat zijn bekende veroorzakers van hart- en longaandoeningen. Hoe verder weg van Tata Steel, hoe beter de (ervaren) gezondheid is.

Compleet andere bevinding

Het is een compleet andere bevinding dan de GGD in 2016 deed. Toen concludeerden de onderzoekers dat de bovengemiddelde hoeveelheid fijnstof in de in de IJmondse lucht waarschijnlijk niet de oorzaak was voor het bovengemiddeld aantal inwoners met hart- en vaataandoeningen.

"Mogelijk hangt dit samen met de invloed van andere factoren op deze aandoeningen, zoals leefstijl", opperde de dienst toen. Nu wijst de GGD, in navolging van twee andere, vergelijkbare RIVM-rapporten in het afgelopen jaar duidelijker naar (de uitstoot van) Tata Steel als schuldige.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

tinyurl: link