GGD-directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen

Onbekend

Datum: 5-7-2021

Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, mocht in een GGD-rapport niet genoemd worden als mogelijke oorzaak van de longkankerplaag in Beverwijk. De GGD-directeur had dit verboden.

Directeur Bert van de Velden van GGD Kennemerland heeft meerdere keren persoonlijk ingegrepen om Tata Steel te beschermen tegen de suggestie dat de staalfabriek ook maar iets te maken heeft met de vele gevallen van longkanker in Beverwijk.

Het bewuste rapport vermeldt 25 procent boven het landelijk gemiddelde. Later kwam deze krant er via andere wegen achter dat in dichtbevolkte wijken het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. Dat stond niet in het rapport.

Desondanks beval de GGD-directeur zijn medewerkers de staalfabriek als mogelijke oorzaak van longkanker uit dit belangrijke rapport te schrappen. Dat valt althans te lezen in 345 pagina’s aan e-mails en Whatsapp-berichten van GGD-medewerkers, die met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur door deze krant zijn opgevraagd. De GGD wilde deze informatie overigens niet in de openbaarheid hebben. Veel informatie is zwartgelakt.

Eer en geweten

Het rapport over het voorkomen van kanker in Kennemerland verscheen een jaar geleden. Omwonenden van Tata vonden dat de staalfabriek door de GGD zorgvuldig buiten schot werd gehouden.

Later gaf Van de Velden tegenover deze krant toe dat Tata inderdaad uit de tekst is geschrapt. In eerdere versies stond de fabriek wel met naam genoemd in de paragraaf over longkanker in Beverwijk. Met een beroep op de wob heeft deze krant alle 31 conceptversies van dit rapport opgevraagd.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Tata Steel