Europese Commissie: klimaateffect luchtvaart veel groter dan gedacht

Nieuws

Datum: 28-4-2023 NRC

De bijdrage van luchtvaart aan de opwarming van de aarde wordt onderschat. Tot nu toe kijkt de wetenschap vooral naar uitstoot van CO2. Andere effecten van de luchtvaart dragen echter twee keer zo veel bij aan de klimaatverandering.

Dat blijkt uit een studie van EASA, de Europese organisatie voor luchtvaartveiligheid. De conclusie is overgenomen door de Europese Commissie, de opdrachtgever van het onderzoek. Het EASA-onderzoek dateert uit augustus en is dinsdag door de Europese Commissie gepubliceerd.

Onder wetenschappers bestaat consensus over de bijdrage van de mondiale luchtvaart aan de totale uitstoot van CO2 door mensen: circa 2,4 procent. De omvang van niet-CO2-effecten is moeilijker meetbaar. Het laatste onderzoek was van 2008. Het EASA-onderzoek inventariseert welke wetenschappelijke vooruitgang de laatste tien jaar er is geboekt, welke onzekerheden resteren en welk beleid de schadelijke effecten kan tegengaan.

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën, D66): we hebben het over een vliegtaks van 7,45 euro,dat is geen killerheffing

Het EASA-onderzoek kijkt naar vier effecten die, anders dan de CO2-uitstoot, niet rechtstreeks te koppelen zijn aan de hoeveel verbruikte kerosine. Stikstofoxiden (NOx) kunnen worden omgezet in het broeikasgas ozon. Waterdamp leidt tot condensatiestrepen en de vorming van hoge wolken, die de door de aarde uitgestraalde warmte terugkaatsen. Roetdeeltjes en zwavelaerosolen hebben deels een koelend effect, maar het netto-effect is opwarming.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 58

tinyurl: link